„From the ground up” – zacznij od podstaw

Powrót do podstaw oznacza skoncentrowanie się na mobilności, stabilności i koordynacji nerwowo-mięśniowej, czyli na najniższym stopniu piramidy przygotowania motorycznego znanej z FMS. Pracując nad fundamentalnymi wzorcami ruchowymi budujemy bazę dla większych obciążeń, rozwijamy siłę, gibkość, moc, wytrzymałość i zwinność. Wszystkie te cechy będą z kolei fundamentem techniki i taktyki sportowej. Aby wrzucić piłkę do kosza potrzebujesz nie tylko techniki. Potrzebujesz także koordynacji nerwowo-mięśniowej, wygenerowania i przeniesienia mocy z kończyn dolnych do kończyn górnych, stabilnego tułowia w całym łańcuchu staw po stawie. Zatem bazą jest rozwijanie tych cech motoryczności podstawowej, które wpływają na poprawę techniki sportowej i zmniejszają ryzyko urazu.

Powrót do podstaw to wspomnienie czasu, gdy byliśmy dziećmi, uczyliśmy się przetaczać z boku na bok, raczkować i chodzić. Pomimo tego, że każdy z nas przeszedł już ten proces, musimy go nieustannie powtarzać. Niestety, nic nie jest dane raz na zawsze – siedzący tryb życia, kontuzje i starzenie, a czasem niewłaściwy trening, powodują ograniczenia w aparacie ruchu i dysbalans mięśniowy. Nasze ciało zmienia się z wiekiem pod wpływem niekorzystnych warunków i musimy usuwać ich skutki. Wiemy, że już nigdy nie będziemy dziećmi i nie chodzi o sentyment do dawnych czasów, lecz o konkretne działanie, jakim jest odtwarzanie ruchów rozwoju neuromotorycznego – tego, dzięki któremu dziecko siada, chodzi i biega. Okazuje się, że czworakowanie, plank, przysiad, przetaczanie są niezbędne aby mówić o skutecznej reedukacji ruchowej i korekcji wzorców ruchowych. Nazywamy je pierwotnymi, fundamentalnymi wzorcami ruchowymi.

W końcu, od podstaw oznacza praktykę w niskich pozycjach ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopy i dłonie. Obszary skórne tych części ciała charakteryzują się dużą gęstością receptorów, mających odpowiedniki na mapach struktur mózgu. Homunkulus, czyli postać, której poszczególne części ciała są tak duże, jak odpowiadające im obszary w mózgu, ma gigantyczne dłonie, usta i stopy. Gdy dłonie i stopy „chwytają” ziemię, nie tylko je mobilizujemy i wzmacniamy, ale także otrzymujemy informację o otoczeniu. Nie doceniamy wagi tego procesu – rzadko kto ćwiczy regularnie chwyt, chodzi i trenuje boso, a jest to praktyka, która może uchronić nas przed nagłymi upadkami na skutek utraty równowagi. Zatem trening naszej bazy, na której stoimy, klęczymy, na której się podpieramy jest w GFM szczególnie ważny.

Powody, dla których podstawy są ważne można mnożyć. Cokolwiek robisz: biegasz, walczysz, czy podnosisz ciężary, bez podstaw nie osiągniesz wysokiego poziomu, a co gorsze narażasz się na kontuzje. Z drugiej strony, nikt nie twierdzi, że masz ćwiczyć bazę całymi latami. Przeciwnie, zachęcamy do progresji, do bicia rekordów, do stawania się coraz lepszym. Po prostu wiemy, że fundamenty są niezbędne, i żeby ruszać się więcej, najpierw trzeba ruszać się dobrze.

Anna Krupska, GFM lvl.2
GFM National Instructor, Poland
podstawy ground force method

Ground Force Method PL www.groundforcemethod.pl Anna Krupska mail:krav.krupska@gmail.com /FACEBOOK
Ground Force Method HQ www.groundforcemethod.com Peter Lakatos info@groundforcemethod.com /FACEBOOK
© 2017 GFM, design: jamolade